Joanna Tymczyj

Szkolenie kadr – jaki kierunek, jaki rodzaj

Wspieranie rozwoju i kształcenia to coraz bardziej doceniany przez pracowników aspekt relacji z firmą. Niestety, wśród szefów pokutuje wiele mitów na ten temat. Jeden z nich głosi, że tego typu działania są nieopłacalne dla przedsiębiorców i niosą ze sobą więcej zagrożeń niż zysków. Inny z kolei mówi, że wyszkolony pracownik odejdzie po jakimś czasie do konkurencji.

Analiza kultury organizacji w firmie

Warto pamiętać, że noworoczne postanowienia powinny być możliwe do wykonania, potrzebne i korzystne, czyli zmieniające sytuację na lepszą.

Co szef może zrobić, żeby pracownikom pracowało się lepiej, a firma zwiększała zyski

Warto pamiętać, że noworoczne postanowienia powinny być możliwe do wykonania, potrzebne i korzystne, czyli zmieniające sytuację na lepszą.

Jak przekonać pracowników, że ich zdanie jest ważne

Komunikacja w firmie jest istotna.W pracy komunikowanie się ludzi trwa bez przerwy. Wykorzystujemy do tego różne formy, sposoby, narzędzia i nośniki. Dzwonimy, mailujemy, rozmawiamy, negocjujemy, prezentujemy opinie, delegujemy, prowadzimy zebrania. Tylko dlaczego, skoro mamy tyle różnych narzędzi i tak wiele źródeł wiedzy wciąż, dochodzi do nieporozumień powodowanych złą komunikacją?

Jak przekonać pracowników, że ich zdanie jest ważne

Komunikacja w firmie jest istotna. W pracy komunikowanie się ludzi trwa bez przerwy. Wykorzystujemy do tego różne formy, sposoby, narzędzia i nośniki. Dzwonimy, mailujemy, rozmawiamy, negocjujemy, prezentujemy opinie, delegujemy, prowadzimy zebrania. Tylko dlaczego, skoro mamy tyle różnych narzędzi i tak wiele źródeł wiedzy wciąż, dochodzi do nieporozumień powodowanych złą komunikacją?

Jak hejt pracowniczy wpływa na wizerunek pracodawcy

Wiadomo, że hejt mieszka w Internecie i jest wszystkożerny. Może karmić się komentarzami o jakości jedzenia w restauracji, napajać wytykaniem wpadek różnych twórców i opychać się opiniami o poczynaniach osób mniej lub bardziej znanych.

Badanie doświadczenia pracowników z firmą zaradzi niekontrolowanym odejściom

Menedżerowie i przedsiębiorcy powinni wiedzieć, że aż 35 proc. pracowników nie jest zadowolonych ze swojego miejsca pracy i poważnie myśli o zmianie firmy. Natomiast 45 proc. badanych, mimo ogólnego zadowolenia z obecnego zatrudnienia, rozważa zmianę pracy na inną – wynika z badań Hudson i Great Digital.

Warto łączyć cele biznesowe i pracownicze

Cele biznesowe towarzyszą pracownikom każdego dnia. Są systematycznie tworzone i przekazywane zespołom, które wiedzą dzięki temu, jakie rezultaty mają osiągnąć, jakie oczekiwania stawia przed nimi firma. Cele osobiste pracowników, są często traktowane przez menedżerów po macoszemu. Jak to zmienić?