Tomasz Dziadura

Czy piłkarz może zostać uznany za podatnika VAT

Klub piłkarski ma prawo odliczenia podatku naliczonego z tytułu usług sportowych i marketingowych nabywanych od zawodnika prowadzącego samodzielną działalność gospodarczą.

VAT: Magazynowanie nie tworzy stałego miejsca prowadzenia działalności

Jeśli działalność zagranicznych spółek w Polsce sprowadza się do nabywania towarów, ich magazynowania oraz obróbki, a produkty te, po wykonaniu na nich prac, są wywożone na terytorium innego kraju, to usługi te nie są opodatkowane w Polsce.

Usługi remontowe od zagranicznego podmiotu nie zawsze bez VAT

Zagraniczny podmiot posiada stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju, nawet jeżeli jedynie wynajmuje plac, na którym składowane są urządzenia, oraz wykorzystuje podwykonawców do wykonywania prac remontowych.

VAT: Przeniesienie własności nie zawsze oznacza dostawę

Aby doszło do dostawy towarów, w efekcie której nabywca ma prawo do odliczenia VAT naliczonego, musi nastąpić przeniesienie władztwa ekonomicznego nad rzeczą. Problem może się pojawić, gdy towar jedzie bezpośrednio do kolejnego kontrahenta w łańcuchu.

Sponsoring nie zawsze podlega VAT

Działania mające na celu uhonorowanie darczyńcy przez związek sportowy, podejmowane w zamian za przekazanie darowizny na rzecz związku, nie są opodatkowane.

Wyrównanie dochodowości nie podlega opodatkowaniu VAT

Korekta rozliczeń polegająca na wyrównaniu w górę lub w dół zakładanego poziomu dochodowości na sprzedaży przez spółkę produktów zakupionych od podmiotów z grupy, przeprowadzana na podstawie dokumentu księgowego wystawianego przez koordynatora, nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Magazyn konsygnacyjny może prowadzić wyłącznie nabywca towarów

O tym, czy mamy do czynienia z przemieszczeniem towarów do miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu, nie decyduje traktowanie go jako takiego według lokalnych regulacji państwa członkowskiego, gdzie się on znajduje. Pomieszczenia wynajmowane przez dostawcę od specjalistycznej firmy logistycznej nie spełniają definicji magazynu konsygnacyjnego w rozumieniu przepisów polskiej ustawy o VAT.

VAT: sportowiec może być przedsiębiorcą

Zawodnik ma prawo wykonywać usługi marketingowe i sportowe na rzecz klubu jako podatnik VAT w ramach samodzielnej działalności gospodarczej.

Dokumenty VAT mogą być przechowywane w formie elektronicznej

Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego na fakturach, paragonach i biletach, także gdy przechowuje je wyłącznie w formie elektronicznej.

Sportowiec może być przedsiębiorcą

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale siedmiu sędziów orzekł, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby świadczenie przez zawodnika usług polegających na reprezentowaniu klubu było wykonywane w ramach działalności gospodarczej.