Łukasz Sosnowski

Kartony po mleku i sokach w systemie kaucyjnym?

Stworzenie wydajnego systemu kaucyjnego jest szansą na wyraźne zwiększenie poziomu zbierania odpadów opakowaniowych.

Karton – naturalnie… cyrkularny

Kartony do płynnej żywności doskonale wpisują się w założenia gospodarki obiegu zamkniętego.

Comprehensive actions are needed

Waste management alone is not everything. Education and innovativeness are equally important.

Potrzebne są kompleksowe działania

Samo gospodarowanie odpadami to nie wszystko. Równie ważne są edukacja i aktywność w sferze innowacji.