Ewa Dziedzic

Transakcje z rajami podatkowymi – czy w tym szaleństwie jest metoda

Za 2021 r. po raz pierwszy trzeba dokumentować wszystkie transakcje, w których rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym. Oczywiście pod warunkiem przekroczenia odpowiednich progów wartościowych.

Restrukturyzacja działalności - co z cenami transferowymi

Przeprowadzając relokację zasobów i funkcji pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład grup kapitałowych, należy wziąć pod uwagę również przepisy podatkowe z zakresu cen transferowych.

Jak stosować metody ustalania i weryfikacji cen transferowych

Od 2019 r. przepisy będą wprost dopuszczać korzystanie z innych metod szacowania cen w obrocie z podmiotami powiązanymi niż wskazane w ustawowym katalogu, jeśli odpowiadają one bardziej przedmiotowi i specyfice transakcji.

Transakcje z państwowymi spółkami bez obowiązku dokumentacyjnego

Podmioty powiązane ze sobą bezpośrednio lub pośrednio wyłącznie poprzez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego nie sporządzają dokumentacji cen transferowych dla transakcji przeprowadzanych między nimi w ubiegłym roku.

Najczęstsze wątpliwości podatników ws. pożyczek cash poolingu, gwarancji i depozytów

Pożyczki czy udzielanie poręczeń wewnątrz grupy budzą wątpliwości podatników i często są przedmiotem wniosków o interpretacje. W większości przypadków podejście organów i sądów wydaje się być spójne, jednak zdarzają się wyjątki.

Kontrola cen transferowych: jak wykazać restrukturyzację w sekcji E formularza CIT-TP

Połączenia, podział i przejęcia podmiotów oraz zmiana ich profilu funkcjonalnego coraz częściej są objęte badaniem w ramach kontroli cen transferowych. Ważne jest zatem, aby poprawnie wykazać te zdarzenia w formularzu CIT-TP oraz w sporządzanej dokumentacji.

CIT: wynagrodzenie też trzeba pokazać

Restrukturyzacja może wiązać się z koniecznością wypłacenia podmiotom podlegającym restrukturyzacji odszkodowania (nazywanego również rekompensatą lub opłatą restrukturyzacyjną) z tytułu przeniesienia funkcji, aktywów, ryzyk lub praw.