Joanna Majcherczak

Raportowanie schematów podatkowych: dodatkowe obowiązki oprócz MDR

Firmy na bieżąco muszą monitorować, czy są zobowiązane do posiadania wewnętrznej procedury w zakresie raportowania schematów podatkowych, choć wiele z nich do tej pory nie wie, na czym polega MDR i jak stosować te przepisy.

Nowe prawo 2019: kopia certyfikatu rezydencji tylko dla nielicznych

Po Nowym Roku nie będzie już potrzebny oryginał zaświadczenia o miejscu zamieszkania (siedzibie) podatnika. Ale niestety z preferencji tej będzie można skorzystać tylko w przypadku niektórych usług i przy niskiej kwocie wypłat.

Wspieranie nowych inwestycji: im więcej jakości i nowości, tym większe wsparcie

Ustawa z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji przewiduje nowe mechanizmy udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej. O wsparcie będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy z całej Polski niezależnie od miejsca położenia inwestycji, a nie – jak dotychczas – wyłącznie w przypadku jej usytuowania w granicach odpowiedniej strefy.

Podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych - jakie budynki obejmuje

Od przyszłego roku podatek od przychodów z tytułu własności środka trwałego zapłacą właściciele wszystkich budynków (także mieszkalnych, przemysłowych i magazynowych), jeżeli obiekty te generują przychody z najmu lub dzierżawy.

Rekompensata finansowa w celu ugodowego zakończenia sporu z klientem

Przedsiębiorcy niejednokrotnie na etapie restrukturyzacji niespłaconego zadłużenia zawierają ze swoimi dłużnikami ugody, na podstawie których czynią sobie wzajemne ustępstwa w celu całościowego uregulowania stosunków prawnych, wynikających z zawartych między nimi umów.

Do kiedy interpretacja podatkowa chroni podatnika

Jeśli adresat interpretacji indywidualnej zastosował się do niej i zaskarżył późniejszą decyzję o jej wygaśnięciu, to do czasu doręczenia prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego, pełni ona dla niego funkcję gwarancyjną.

CIT: czy umorzenie długów wpływa na podatki

Nieregulowanie należności to problem wielu przedsiębiorców. W takich przypadkach często dochodzi między kontrahentami do polubownego załatwienia sprawy przez zawarcie ugody. Konsekwencje w zakresie przychodów i kosztów powstają u obu stron.