Marcin Kury

Nieodpłatna umowa zlecenia - co ze stawką minimalną

Jeśli przyjmujący zlecenie wykonuje je za darmo, nie ma do niego zastosowania przepis o minimalnej stawce za godzinę pracy. Nieodpłatność musi wynikać z umowy lub okoliczności.