Michał Kordiak

Podatek od przerzuconych dochodów uderzy w polskich podatników

Na skutek niedopatrzenia ustawodawcy, koszty ponoszone na rzecz powiązanych spółek płacących estoński CIT trzeba będzie opodatkować według 19-proc. stawki, co stawia pod znakiem zapytania korzyści z estońskiego reżimu opodatkowania.

Dostawa wewnątrzwspólnotowa: nowe wymagania i ryzyka

Planowane zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług wprowadzają wiele obowiązków i zaostrzają wymogi dotyczące sposobu dokumentowania transakcji przeprowadzanych z unijnymi kontrahentami.

Inwestycja w elektrownie: czy czynsz dzierżawny można zaliczyć do wartości początkowej

W ostatnich interpretacjach fiskus twierdzi, że czynsz dzierżawny płacony przed oddaniem budowanej elektrowni do użytku podatnicy mogą zaliczyć do wartości początkowej wznoszonego środka trwałego.

Skutki wprowadzenia przepisów o niedostatecznej kapitalizacji

Polskie przepisy o niedostatecznej kapitalizacji prowadzą do zwiększenia poziomu opodatkowania przedsiębiorców korzystających z finansowania dłużnego.

Ceny transferowe a usługi o niskiej wartości dodanej

Podatnik nie jest już zobowiązany do przygotowania analiz porównawczych potwierdzających rynkowy charakter wynagrodzenia za usługi.

CIT a limit niedostatecznej kapitalizacji - wyrok WSA

Zdaniem sądów administracyjnych, organy podatkowe bezpodstawnie i wbrew literalnemu brzmieniu przepisów ograniczają wysokość progu kosztów finansowania dłużnego.

VAT: planowane działania dają prawo do odliczenia podatku - wyrok TSUE

Przewoźnik lotniczy poniósł wydatki w trakcie kiedy miał zamiar świadczyć na rzecz przejmowanej spółki usługi opodatkowane VAT, więc działał wtedy jako podatnik. Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości UE.