Jakub Florek

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy a niezależny audyt procesów AML

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie wprowadza nakazu zewnętrznego badania procesów AML. Może ono być jednak wykorzystane w realizacji wymogów jej przepisów.

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych - co zrobić, by jej uniknąć

Projektowana ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych wskazuje wprost, że podmiot zbiorowy odpowiada za każde przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.