Anna Lucyga-Bierbaumer

Kto i kiedy musi płacić podatek od przerzuconych dochodów

Przed nami kolejny rok, za który polskie spółki muszą wypełnić obowiązki w zakresie podatku od przerzuconych dochodów według znowelizowanych przepisów. Warto zwrócić uwagę na kilka praktycznych aspektów.

Co wynika z rozliczeń za 2022 r.

W 2022 r. bardzo wielu podatników przekroczyło próg tzw. bezpiecznej przystani. Miały na to wpływ zarówno czynniki natury makroekonomicznej, jak i samo specyficzne brzmienie przepisów o przerzuconych dochodach.

Które dochody spółki strefowej są zwolnione z podatku dochodowego

Jeżeli kwota pieniężna wypłacona przez kontrahenta przedsiębiorcy za niezrealizowanie ustalonego w umowie poziomu zamówień jest ściśle i bezpośrednio związana z działalnością produkcyjną prowadzoną w SSE na podstawie zezwolenia, to może korzystać ze zwolnienia podatkowego.

Specjalne Strefy Ekonomiczne: zezwolenia strefowe z terminem ważności bezprawne

Firmy mogą mieć mniejsze obawy, że nie zdążą wykorzystać limitu zwolnienia przewidzianego dla działalności w SSE. Od 2001 r. minister gospodarki nie miał prawa ograniczać uprawnienia przez wskazanie daty na wydawanym dokumencie.