Dominika Chrabańska

Serializacja produktów leczniczych - nowe oznakowania przeciwko fałszerzom

Od 9 lutego 2019 r. obowiązują przedsiębiorców unijne przepisy dotyczące nowych oznakowań produktów leczniczych. Czy obawy przedsiębiorców działających w sektorze farmaceutycznym okazały się słuszne? Jak zmieniła się rzeczywistość prawna po 9 lutego 2019 r.? Z jakimi problemami praktycznymi są zmuszeni zmierzyć się przedsiębiorcy z branży life science?

Jak rozliczyć umowę sponsoringu, gdy sponsorem jest firma farmaceutyczna?

Sponsoring to najczęściej stosowana forma finansowania przedsięwzięć komercyjnych z udziałem służby zdrowia lub osób zajmujących się obrotem produktami leczniczymi.

Czy szpitale mogą otrzymywać darowizny lekowe od producentów leków oraz jak należy je rozliczyć

Placówka publiczna otrzymująca bezpłatnie medykamenty od producenta musi rozpoznać przychód. Jednak jeśli jej celem statutowym jest m.in. ochrona zdrowia i w ten sposób spożytkuje otrzymane środki, to ma prawo do zwolnienia z CIT.