Rafał Cieślak

Jak sfinansować inwestycje samorządowe w niestandardowy sposób

Nowe zasady dotyczące zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego mogą wykorzystać j.s.t. w inwestycjach prowadzonych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Partnerstwo publiczno-prywatne: zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej

Partnerstwo publiczno-prywatne jest jedną z metod na zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej.

Partnerstwo publiczno-prywatne, a tradycyjne zamówienia

PPP nie jest formą dotowania sektora publicznego, a jedynie bardziej złożonym zamówieniem publicznym. W konsekwencji celem partnera prywatnego jest osiągniecie zysku z przedsięwzięcia.

Partnerstwo publiczne ma być mniej ryzykowne i kosztowne

Przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego podmiot publiczny będzie musiał sporządzić ocenę efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP. Będzie musiał porównać ją z efektywnością jego realizacji w inny sposób, w szczególności przy wykorzystaniu wyłącznie środków publicznych.

Partnerstwo publiczno-prywatne: jak zwiększyć szanse firmy na projekt

PPP to szczególna postać zamówienia publicznego. W odróżnieniu od zleceń na roboty budowlane, dostawy lub usługi, współpraca w ramach partnerstwa wymaga od przedsiębiorców większego zaangażowania.

PPP: partnerzy zainwestują pieniądze Unii

Projekty hybrydowe to złożona forma partnerstwa publiczno-prywatnego. Ich specyfika polega na wsparciu środkami europejskimi.

Korzyści dla firm w modernizacji energetycznej PPP

Zachętą do zaangażowania się w partnerstwo energetyczne jest długoterminowość umów o PPP, która umożliwia inwestorom planowanie swoich przychodów w perspektywie wieloletniej.