Agnieszka Sadowska

Czy diety wypłacane członkom obwodowych komisji wyborczych są zwolnione z PIT

Diety wypłacane członkom obwodowych komisji wyborczych za wykonywanie ich obowiązków, także podczas głosowania do Europarlamentu, podlegają zwolnieniu z PIT do limitu 3000 zł miesięcznie.

Przychody licencyjne: jak nie popełnić błędu przy klasyfikacji przychodu

Wytworzone we własnym zakresie oprogramowanie nie jest wartością niematerialną i prawną. Przychód osiągnięty z tytułu przeniesienia/udostępnienia związanych z nim praw majątkowych nie jest więc zaliczany do źródła zyski kapitałowe.

CIT: społeczna odpowiedzialność biznesu a koszty podatkowe

Promowanie pozytywnego wizerunku, poprawa konkurencyjności poprzez prowadzenie dialogu społecznego i zarządzanie relacjami z interesariuszami spółki mogą kojarzyć się z reprezentacją. Stąd wątpliwości, czy takie wydatki wolno odliczać.

Dotacje lub rabaty a prawidłowe ujęcie podatkowych odpisów amortyzacyjnych

Ulepszenie czy modernizacja to oczywiste przyczyny wymagające zmiany wartości składników majątku. Rabat lub dotacja na ich zakup są natomiast źródłem pytań o prawidłowe ujęcie podatkowych odpisów amortyzacyjnych.

Pułapki sprzedaży poleasingowego auta

Przeznaczenie samochodu, który po leasingu przedsiębiorca wykupuje, do działalności firmy lub majątku prywatnego, to tylko jeden z czynników, który księgowy musi uwzględnić, ustalając skutki podatkowe zbycia takiego pojazdu.

Optymalizowanie budżetu firmy za pomocą zaliczek na podatek dochodowy

20 lutego mija czas na pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze opłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej. Korzyści takiego rozwiązania przedsiębiorca może skonsultować ze swoim księgowym lub biurem rachunkowym.

Kiedy pożyczka podlega opodatkowaniu PCC

Kosztem zawarcia umowy pożyczki są nie tylko odsetki – może to wymagać zapłaty 2 proc. daniny. W celu ustalenia tego obowiązku podatnik lub jego księgowy powinni sięgnąć do przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Kary za naruszenie zakazu konkurencji: Pracownik fizyczny też może narazić firmę na szkodę

Postanowienie przewidujące karę umowną w umowie o zakazie konkurencji obowiązującym w czasie trwania stosunku pracy jest nieważne.