Maria Schittulli

Sprawozdania finansowe: obcokrajowiec bez PESEL może podpisać dokument

Składanie sprawozdań finansowych do repozytorium KRS po 1 października 2018 r. to nowy wymóg prawny. Problemy z jego realizacją zdarzały się u członków zarządów spółek, szczególnie obywateli innych krajów. Jak wygląda praktyka funkcjonowania e-sprawozdań?

Jak jedyna osoba w organie spółki z o.o. może się z niego wycofać

Jeżeli w wyniku rezygnacji żaden mandat w zarządzie spółki nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie.

E-reprezentant w oddziale zagranicznego przedsiębiorcy - czy może składać sprawozdania do KRS

Czy osoba reprezentująca zagranicznego przedsiębiorcę w polskim oddziale ma legitymację do podpisania i złożenia rocznego sprawozdania finansowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego? Przepisy w polskim prawie nie są zgodne w tej kwestii.