Klaudia Kwoka

RODO i prawo pracy: wyrywkowe kontrole trzeźwości pracowników nielegalne

Zawartość alkoholu we krwi pracownika to dana szczególnej kategorii. Od 4 maja br. można ją przetwarzać za zgodą podwładnego, jeżeli przekazanie danych następuje z jego inicjatywy.

Zatrudnienie dzieci w reklamie czy filmie nie na etat

Co do zasady praca dzieci poniżej 16. roku życia jest zabroniona. Obowiązek pracy powinien wówczas ustępować miejsca obowiązkowi szkolnemu.

Sąd Najwyższy o anonimowej krytyce pracodawcwy

Anonimowa krytyka pracodawcy nie jest równoznaczna z tym, że pracownik rażąco przekroczył granice krytyki ani że naruszył obowiązek dbania o dobre imię pracodawcy oraz zasady współżycia społecznego.