Kamil Stefaniak

W jaki sposób wybrać estoński CIT w trakcie roku

Zdaniem fiskusa podatnik może złożyć zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem (ZAW-RD) przed rozpoczęciem nowego (niepełnego) roku podatkowego. Wybór estońskiego CIT będzie możliwy po zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdania finansowego.

Składki na PFRON: czy są opodatkowane w estońskim CIT

Podatnicy stosujący ryczałt od dochodów spółek mierzą się z problemem zakwalifikowania niektórych wydatków jako ukrytych zysków. Często jedynym wyjściem jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji.

Auta służbowe dla pracowników, czyli ciąg dalszy zamieszania w estońskim CIT

Fiskus uznaje, że w przypadku przekazania osobie zatrudnionej firmowego samochodu, także do użytku osobistego, spółka powinna zapłacić ryczałt od 50 proc. związanych z nim wydatków.

Estoński CIT nie dla międzynarodowych grup kapitałowych

Posiadanie udziałów w zagranicznych osobach prawnych wyłącza możliwość skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek.

Unikanie podwójnego opodatkowania: kiedy plac budowy jest zakładem

Nawet całkowite podzlecenie prac przez generalnego wykonawcę nie jest okolicznością uzasadniającą twierdzenie, że nie doszło do ukonstytuowania zakładu budowlanego.

Jakie skutki w CIT wywołuje faktoring

Nie ma zgody fiskusa i sądów co do tego, czy zakup wierzytelności przez faktora oraz spłata należności faktorantowi prowadzą do powstania przychodu.

Jak amortyzować wartość firmy przy przejęciu spółki

Przejęcie spółki w ramach procesu połączenia nie jest równoznaczne z nabyciem przedsiębiorstwa. Nie można zatem dokonywać odpisów od wartości firmy, która powstała na skutek tego procesu.

CIT: które koszty podatkowe są objęte limitem

Limitem objęte są jedynie te koszty podatkowe, które wiążą się z uzyskaniem środków od podmiotów zewnętrznych i z korzystaniem z nich bądź odnoszą się do zabezpieczenia zobowiązań stanowiących finansowanie dłużne.

CIT: przepływy w obcej walucie pomiędzy centralą a zakładem, nie zawsze generują przychód

Przepływ środków finansowych w obcej walucie pomiędzy centralą a zakładem nie jest wykonaniem czynności prawa cywilnego. Rozporządzenia te nie prowadzą więc do powstania przychodów lub kosztów podatkowych.

Jak rozliczyć dochody członka rady nadzorczej w niemieckiej spółce

Zyski osób pełniących funkcje w organach nadzoru mogą być opodatkowane w państwie siedziby spółki. Będą one jednak uwzględnione przy obliczeniu tzw. globalnej stawki podatkowej służącej rozliczaniu daniny na terytorium kraju rezydencji.