ZESPÓŁ WFIRMA.PL

Zakupy na firmę a prywatne wydatki - konsekwencje podatkowe nie spełnienia definicji kosztu

Gdy wydatek nie spełnia definicji kosztu, wynikającej z przepisów podatkowych, to jego ujęcie w firmowych rozliczeniach jest bezpodstawne a zobowiązanie podatkowe zaniżone.