Jarosław Kozłowski

Postępowanie upadłościowe: skutki spóźnionego zgłoszenia wierzytelności

Wierzyciel, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym swojego dłużnika, powinien zgłosić wierzytelność syndykowi w określonym terminie. Brak zgłoszenia uniemożliwia uczestniczenie w podziale funduszów masy upadłości.

Sztuczna inteligencja a prawa autorskie do wygenerowanych treści

Jeśli treść utworzona przez użytkownika ChatGPT nie spełni wymagań ustawowych dotyczących twórczości i indywidualnego charakteru utworu, nie będzie korzystała z ochrony praw autorskich.

Zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej bez dodatkowego wynagrodzenia

Umowny zakaz konkurencji stanowi przydatne narzędzie stosowane przez przedsiębiorców w celu prewencyjnego zabezpieczenia swoich interesów, zarówno w umowach o pracę, jak i umowach cywilnoprawnych. Może jednak budzić wątpliwości, czy dozwolone jest stosowanie takiego zakazu bez przyznania zatrudnionemu dodatkowego wynagrodzenia za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej.

Układ a wykupienie przedmiotu leasingu

Prawo restrukturyzacyjne pozwala na przeprowadzanie wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością czynności, które zmierzają do poprawy jego sytuacji ekonomicznej i niedopuszczenia do ogłoszenia jego upadłości. Realizuje się to w głównej mierze przez umożliwienie dłużnikowi restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami.

Kiedy można stosować skróty bio, eko lub organic

Licznie powstające sklepy z ekologiczną żywnością oraz rozrastające się działy z ekożywnością w supermarketach potwierdzają, że rynek ekologicznej żywności jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się działów gospodarki żywnościowej. O czym zatem musi pamiętać przedsiębiorca wprowadzając tego typu produkty do obrotu?

Ile kalorii ma alkohol - nowe dane na etykietach napojów alkoholowych

W przypadku opakowanych środków spożywczych, w tym alkoholu, obowiązkowe informacje na ich temat muszą znajdować się bezpośrednio na opakowaniu lub na załączonej do niego etykiecie. Nie dotyczy to wartości odżywczej, w przypadku alkoholu, ale może się to zmienić.

Naruszenie prawa znaku

Jeśli używanie przez osobę trzecią znaku towarowego nie wpływa negatywnie na którąkolwiek z jego funkcji, to nie można mówić o naruszeniu prawa do znaku, któremu jego właściciel może się sprzeciwić. Szczególnego znaczenia w kontekście reklamy wykorzystującej słowa kluczowe nabiera funkcja wskazania pochodzenia i reklamowa znaku.