Katarzyna Niemyjska

Składka OC opłacona za komplementariusza jest jego przychodem - wyrok NSA

To adwokat wykonuje zawód polegający na świadczeniu pomocy prawnej i to on jest zobowiązany do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej, a także wykupienia na własny koszt polisy w tym zakresie. Gdy robi to za niego inny podmiot, adwokat uzyska nieodpłatne świadczenie i powinien zapłacić podatek.

Przejęcie spółki osobowej przez kapitałową - co z przychodem

Połączenie przez przejęcie spółki komandytowej przez spółkę kapitałową pod względem ekonomicznym nie różni się od podwyższenia kapitału zakładowego i wniesienia aportu w ramach takiego podwyższenia, także w przypadku kiedy następuje tzw. agio.

Jak długo trzeba przechowywać księgi podatkowe - wyrok NSA

Prawo do kwestionowania straty podatkowej przedawnia się z upływem pięciu lat od końca roku, w którym została ona wykazana. Dlatego dokumenty podatkowe należy zachować przez taki sam okres.

Najem komputerów do biura a podatek dochodowy

Sprzęt komputerowy można uznać za urządzenie przemysłowe jedynie wtedy, gdy jest składnikiem majątku pełniącym pomocniczą funkcję w ramach ciągu działań mechanicznych służących do masowej produkcji towarów.