Bartosz Tomanek

Szanse i wyzwania dla działów HR

Raportowanie w obszarach ESG dla osób z działów HR będzie nie tylko wyzwaniem, ale też szansą na wniesienie kolejnej wartości do organizacji i pokazania, jak istotne są procesy związane z pracownikami.

Świadczenie gwarancyjne alternatywą kary umownej

Firmy coraz częściej stosują tzw. karę gwarancyjną zamiast kary umownej. Często skuteczniej zabezpiecza ona interesy strony, która może być pokrzywdzona nieodpowiednim działaniem drugiej strony.

Rażąco wysoką karę umowną obniży sąd

W przypadku sporów pracodawców z byłymi pracownikami sądy rzadko miarkują wysokość kary umownej wynikającej z zawartej umowy o zakazie konkurencji, o poufności czy o zakazie „podbierania” pracowników.

Sygnaliści: Zgodność nie zagościła w każdym obszarze HR

Brak zgłoszeń od sygnalistów powinien wzbudzić czujność pracodawców. Zaszkodzić im też mogą zaniedbania w kwestii zabezpieczenia się przed nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemców czy rezygnacja z umów o poufności ze związkami.

Sygnaliści ograniczą straty - dlaczego warto mieć procedury whistleblowingu

Zgłaszanie naruszeń w firmie przekłada się na finansowe oszczędności. Pozwala zidentyfikować obszary, gdzie dochodzi do nieprawidłowości i nadużyć, które mogą drogo kosztować przedsiębiorcę.

SN o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia: sąd nie obniży kary umownej z urzędu

Karę umowną zastrzeżoną w zawartej przez strony umowie o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia sąd może miarkować dopiero na wyraźny wniosek pracownika.

Dyscyplinarka dla pracownika nawet po 6 miesiącach od przewinienia

Aby można było mówić o „pracowniczym" czynie ciągłym, przerwy pomiędzy poszczególnymi deliktami pracowniczymi nie powinny przekraczać 6 miesięcy. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 9 maja 2017 r. (II PK 80/16).

Ochrona przed zwolnieniem po osiągnięciu wieku emerytalnego

Wobec grupy pracowników, którzy są obecnie w wieku 55+, ochrona przed zwolnieniem i zmianą warunków zatrudnienia może trwać nawet po osiągnięciu nowego, obniżonego wieku emerytalnego.

Czas pracy: ostatni moment na rozmowy z wykonawcami zleceń

Zleceniodawcom zostały trzy dni na uregulowanie zasad potwierdzania liczby godzin wykonywania trwającej obecnie umowy i wprowadzenie w tym zakresie ograniczeń. Brak tych reguł może działać na ich niekorzyść.

Koniec umowy o pracę na czas określony z członkiem zarządu trudno ustalić

Kodeks pracy przewiduje, że ograniczenia w zatrudnieniu na czas określony nie mają zastosowania m.in. do terminowej umowy o pracę zawartej w celu wykonania pracy przez okres kadencji. Odniesienie się do kadencji przysparza jednak problemów.