Piotr Szalbierz

Znak towarowy w procesie restrukturyzacji firm rodzinnych

Znak towarowy jest istotnym składnikiem majątkowym używanym w przedsiębiorstwie, a jego wartość może być znaczna. To powoduje, że powinien być uwzględniony w procesach restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw – między innymi firm rodzinnych. Jak można najlepiej zabezpieczyć i wykorzystać logo w restrukturyzacji?