Paweł Mielniczek

RODO: zmiany dla mikroprzedsiębiorców i dużych firm

Nowe przepisy wdrażające RODO w aż 162 ustawach doprecyzowały, a niekiedy dodały nowe wymogi związane z ochroną danych osobowych. Dla przedsiębiorców oznacza to przede wszystkim konieczność zastosowania wysokich standardów przy odbieraniu zgód marketingowych, a dla mikroprzedsiębiorców – częściową możliwość uniknięcia aktywnego spełniania obowiązku informacyjnego.

RODO: Jak przygotować się do kontroli Prezesa UODO

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie działania należy przedsięwziąć, aby przygotować się do kontroli w taki sposób, aby nic nie pozostawić przypadkowi, musisz poznać zasady, zgodnie z którymi kontrola przebiega, oraz prawa, jakie przysługują kontrolującym.