Aneta Dudka

Nie ma VAT od transgranicznego zbycia ZCP

Przeniesienie własności składników majątkowych zlokalizowanych w Polsce na nowo powstały podmiot, następujące w ramach transakcji, która w świetle niemieckich przepisów podatkowych stanowi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce.

Eksporter w łańcuchu dostaw nie zawsze ma prawo do zerowej stawki VAT

Przy określaniu, która z dostaw w łańcuchu jest ruchoma, oprócz kwestii organizacji transportu, znaczenie ma miejsce (kraj), w którym dochodzi do przeniesienia prawa do dysponowania towarem jak właściciel pomiędzy uczestnikami transakcji.