Agnieszka Walczyńska

Czy z PPK można zrezygnować

Już od lipca 2019 r. pierwsi pracodawcy będą musieli wprowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe. Proces ten będzie przebiegał etapowo, a kolejność wdrożenia tego systemu będzie uzależniona od wielkości zatrudnienia.