Marta Olewińska

Obrót wirtualną walutą jest zwolniony z VAT

Ujęcie transakcji kryptowalutowych w rozliczeniach podatku od towarów i usług sprawia podmiotom gospodarczym wiele problemów praktycznych. Zmierzenia się z tym obowiązkiem na pewno nie ułatwia brak konkretnych regulacji prawnych odnoszących się do tej kwestii.

Dochody z kryptowalut są obciążone 19-proc. stawką CIT

Po spadku jest hossa, wzrost powoduje zysk, zysk oznacza podatek. Oczekiwania co do wirtualnych walut są realne, ich opodatkowanie również.

Dlaczego warto skorzystać z ulgi B+R na działalność badawczo-rozwojową

Koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową dwukrotnie wpływają na wysokość podstawy opodatkowania, co w efekcie znacznie obniża wysokość należnej daniny do zapłaty.

Kto skorzysta z IP BOX

Chociaż przepisy uprawniające do stosowania 5-proc. stawki podatkowej obowiązują od 1 stycznia 2019 r., to w praktyce będzie można ją rozliczyć składając zeznanie za ten rok, a więc dopiero w 2020 r.

PIT: jak rozliczyć najem nieruchomości w kilku krajach

Jeśli właściciel obiektu, który wybrał ryczałt, osiągnie przychody z najmu nieruchomości położonej za granicą, to nie powinno to wpłynąć na wysokość podatku w Polsce. Fiskus nie zajął jednak w tej kwestii jednoznacznego stanowiska.

Koszty działalności strefowej też są objęte limitem

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie SSE ustalają dochód na takich samych zasadach jak inne podmioty krajowe. Dotyczą ich zatem ograniczenia co do rozliczania wydatków na usługi niematerialne.

Część procesu produkcyjnego można prowadzić poza specjalną strefą ekonomiczną

Zakup półproduktów od podmiotów spoza SSE i wykorzystanie ich w działalności objętej zezwoleniem jest działalnością pomocniczą. Dlatego całość dochodu ze sprzedaży wyprodukowanych wyrobów powinna być zwolniona z podatku.

CIT: zorganizowana część przedsiębiorstwa to także pracownicy

Zasoby ludzkie zwykle są nieodłącznym elementem każdego przedsiębiorstwa. Nieprzypisanie do danej jego części osób bezpośrednio wykonujących w jej strukturach określony zakres prac może się wiązać z ryzykiem nieuznania jej za ZCP.

CIT: kiedy mimo braku wynagrodzenia trzeba zapłacić podatek

Jeżeli członek zarządu pełni swoją funkcję bez zapłaty, to wykonana przez niego praca stanowi dla spółki przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Skutek taki nie wystąpi, gdy menedżer jest jednocześnie udziałowcem spółki.

Polisa ubezpieczeniowa kupiona za granicą z podatkiem CIT u źródła

Gdy firma ubezpieczeniowa z innego kraju gwarantuje polskiej spółce wypłatę odszkodowania w razie niewypłacalności dłużnika, fiskus może uznać, że od przekazywanych składek krajowy podmiot powinien pobrać zryczałtowaną daninę.