Kinga Baran

Dobrowolne e-fakturowanie nie takie proste

Po pierwszych miesiącach stosowania Krajowego Systemu eFaktur widać już, że system ten nie jest jeszcze w pełni dopracowany. Stąd, warto dobrze się zastanowić nad przystąpieniem do niego już w tym roku.

Spóźniona rejestracja bez negatywnych skutków w VAT

Składając deklarację podatkową za czas sprzed formalnego zarejestrowania się dla celów podatku od towarów i usług, przedsiębiorca może w dalszym ciągu skorzystać z przysługującego mu prawa do odliczenia VAT za przeszłe okresy.

Split payment - podzielona płatność: co trzeba wiedzieć

Środkami zgromadzonymi na rachunku VAT nie będzie można dysponować w sposób dowolny. Wolno je będzie wykorzystywać tylko do zapłaty tego podatku na rachunek VAT dostawcy oraz do urzędu skarbowego.

Pakiety medyczne a konieczność stosowania proporcji w VAT

Niektóre organy twierdzą, że podatnicy, którzy wykupują dla pracowników prawo do wizyt w prywatnych przychodniach, powinni odliczać VAT na zasadzie proporcji. Takie podejście nie znajduje jednak potwierdzenia w przepisach.

Rozliczenie VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu w komisie

Przedsiębiorcy sprowadzający towary z innych krajów UE w ramach umowy komisu mają kłopot z prawidłowym odliczeniem podatku. Przepisy nie odpowiadają bowiem warunkom gospodarczym, na jakich realizowane są takie transakcje.