Paweł Barnik

Fiskus chce opodatkować zamianę nieruchomości PCC i VAT

W przypadku zamiany dwóch nieruchomości skarbówka może podnieść, że skoro wyłączone jest opodatkowanie tylko w zakresie w jakim jedna transakcja podlega VAT, to w odniesieniu do drugiego obiektu warunek ten nie jest spełniony.

VAT: nabycie przez polskiego podatnika prawa do uczestnictwa w zagranicznych zawodach

Nabycie przez polskiego podatnika prawa do uczestnictwa w zawodach odbywających się w innym kraju nie jest importem usługi. Zapłata za udział jest opodatkowana tam, gdzie odbywa się wydarzenie.

Jak rozliczyć VAT, gdy podwykonawcą jest mały podatnik

Wybór przez przedsiębiorcę budowlanego kasowej metody rozliczenia podatku nie może być rozszerzany na jego zleceniodawcę, nawet gdy do usługi ma zastosowanie odwrotne obciążenie.

VAT: opóźnienie w zapłacie zaliczki to podwójny kłopot dla sprzedawcy

Faktura wystawiona wcześniej niż 30 dni przed otrzymaniem przedpłaty dokumentuje w rzeczywistości wpłatę i należałoby uznać ją za rzetelną. Fiskus twierdzi jednak, że jest to faktura „pusta" i żąda uiszczenia dodatkowego podatku.

VAT: Jak ustalić obowiązek podatkowy dla usług i dostaw rozliczanych w cyklach

Zdaniem NSA, jeśli spółka jest w stanie bez problemów wyszczególnić moment każdej z dokonywanych dostaw, to nie można uznać, że mamy do czynienia ze świadczeniem wykonywanym w sposób ciągły.

Gdzie należy rozliczyć VAT od montażu i napraw maszyn

Usługi dotyczące urządzeń są opodatkowane w miejscu położenia budynku, w którym są ulokowane, jeśli zostały przytwierdzone na stałe do nieruchomości i nie mogą być przemieszczone bez zmiany lub zniszczenia konstrukcji tego obiektu.

Reverse charge: kiedy firma może wystawiać faktury z zastosowaniem odwrotnego obciążenia

Aby firma mogła wystawiać faktury z zastosowaniem odwrotnego obciążenia, jej kontrahent musi nabywać od niej usługi jako główny wykonawca robót budowlanych. Jeśli działa w innej branży, np. reklamowej, to wtedy ten warunek nie jest spełniony.

Odsprzedaż usług budowlanych z odwrotnym obciążeniem w VAT

Podwykonawca to podmiot wykonujący określone czynności na zlecenie głównego wykonawcy, a zatem mechanizm reverse charge powinien być stosowany również przy odsprzedaży usług budowlanych przez nabywcę innemu podmiotowi.

Ksztalcenie zawodowe - egzamin bez zwolnienia z VAT

Sprawdzenie nabytych kwalifikacji nie jest nauczaniem. Świadczenie takich usług nie jest zatem zwolnione z VAT. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Dostawa przez spółkę na rzecz wspólnika: uchwała NSA kończy optymalizację w VAT

Nie można negować zrealizowania dostawy przez spółkę na rzecz wspólnika tylko dlatego, że przeniesienie własności towaru następuje w ramach instytucji dobrowolnego umorzenia udziałów. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny.