Bartosz Frydel

Jakie rekompensaty za wzrost cen energii

Kilkuset przedsiębiorców, działających głównie w przemysłach chemicznym i metalurgicznym, powinno się żywotnie zainteresować ustawą z 19 lipca 2019 roku o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Może ona bowiem korzystnie wpłynąć ich sytuację finansową

Jakie dofinansowanie dla przedsiębiorców do cen energii elektrycznej w drugim półroczu 2019 roku

Po tym jak opadły emocje wokół zamrożenia cen energii elektrycznej w I półroczu 2019 r. i procedur, których należało dopełnić, aby z niego w pełni skorzystać, przedsiębiorcy już zastanawiają się, na jakie wsparcie mogą liczyć za II półrocze 2019 r.

Wsparcie dla firm z tytułu wzrostu cen prądu

System wsparcia dla firm w związku z rosnącymi cenami energii miał objąć jak najszerszą grupę przedsiębiorców. W praktyce część z nich z różnych przyczyn, w tym z powodu własnych zaniedbań, pozostanie częściowo bez wsparcia.

Jakie rekompensaty dla firm za wzrost kosztów energii elektrycznej

Projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, inaczej niż nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym z 28 grudnia 2018 r. mająca jednorazowe zastosowanie, zakłada wprowadzenie długoterminowego mechanizmu rekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej.

Jakie odszkodowanie za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jakie należy się odszkodowanie za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – pyta pani Krystyna.