Marcin Zarzycki

Zmiany formularzy PIT-2

W bieżącym roku wypełnianie PIT-2 wywołało spore trudności wśród podatników. W przyszłym roku nie będzie lepiej. Zmieniony formularz jest bardziej skomplikowany, nakłada też nowe obowiązki na płatników.

Składka zdrowotna znów zmniejszy zaliczkę na podatek

Część przedsiębiorców będzie mogła uwzględnić opłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kalkulacji podatku dochodowego. Do odliczenia będzie jednak znacznie mniej.

Polski Ład skomplikował liczenie składki zdrowotnej

Problem z ustaleniem kwoty, jaką należy przekazać na ubezpieczenie zdrowotne, dotyczy nie tylko przedsiębiorców, ale też pracowników. Firmy muszą bowiem porównywać ją do hipotetycznej ubiegłorocznej zaliczki na podatek.

Kilka spółek to nie zawsze jedna składka zdrowotna

Wyjaśnienia ZUS są bardzo korzystne dla osób, które mają więcej niż jedną spółkę i dodatkowo prowadzą działalność gospodarczą. Stosując się do nich podatnik nie może jednak liczyć na ochronę, jaką daje indywidualna interpretacja.

Kilka etatów, ale ulga dla klasy średniej tylko jedna

Pracodawca nie może weryfikować, czy zatrudniony, który nie zadeklarował rezygnacji z ulgi dla klasy średniej, ma jakieś inne umowy o pracę i gdzieś jeszcze uwzględnianą tę preferencję. Dla pracowników oznacza to ryzyko zwrotu fiskusowi dużych kwot.

Certyfikaty rezydencji podatkowej wciąż problematyczne

Płatnik powinien weryfikować dokumenty (faktury, maile) i w razie wątpliwości co do ewentualnej zmiany rezydencji podatkowej kontrahentów wystąpić o nowy certyfikat. Konsekwencje braku należytej staranności spoczywają bowiem na nim.

W jaki sposób prawidłowo rozliczyć podatek u źródła

Nie wszystkie wypłaty na rzecz zagranicznych kontrahentów podlegają WHT. Czasami można zastosować zwolnienie, wyłączenie poboru albo obniżoną stawkę. W tym celu trzeba krok po kroku przeanalizować warunki transakcji.

Kim jest sygnalista w projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Instytucja osoby, informującej o ewentualnych czynach zabronionych czy braku należytej starannościw firmie, to jeden z głównych filarów planowanej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych - jakie będą sankcje, kary oraz przebieg postępowania

Planowana ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych przewiduje m.in. możliwość orzeczenia wobec firmy zakazu reklamy, korzystania z dotacji bądź ubiegania się o zamówienia publiczne. Może to utrudniać działalność bardziej niż kary pieniężne.

Schematy podatkowe: czy w każdej firmie musi być wewnetrzna procedura MDR

Taką dokumentację na pewno powinni mieć promotorzy, których przychody lub koszty, wynikające z ksiąg rachunkowych, przekroczyły w poprzedzającym roku obrotowym 8 mln zł. Niejasne przepisy powodują jednak, że ustalenie pozostałych zobowiązanych jest trudne.