Marcin Zarzycki

Certyfikaty rezydencji podatkowej wciąż problematyczne

Płatnik powinien weryfikować dokumenty (faktury, maile) i w razie wątpliwości co do ewentualnej zmiany rezydencji podatkowej kontrahentów wystąpić o nowy certyfikat. Konsekwencje braku należytej staranności spoczywają bowiem na nim.

W jaki sposób prawidłowo rozliczyć podatek u źródła

Nie wszystkie wypłaty na rzecz zagranicznych kontrahentów podlegają WHT. Czasami można zastosować zwolnienie, wyłączenie poboru albo obniżoną stawkę. W tym celu trzeba krok po kroku przeanalizować warunki transakcji.

Kim jest sygnalista w projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Instytucja osoby, informującej o ewentualnych czynach zabronionych czy braku należytej starannościw firmie, to jeden z głównych filarów planowanej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych - jakie będą sankcje, kary oraz przebieg postępowania

Planowana ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych przewiduje m.in. możliwość orzeczenia wobec firmy zakazu reklamy, korzystania z dotacji bądź ubiegania się o zamówienia publiczne. Może to utrudniać działalność bardziej niż kary pieniężne.

Schematy podatkowe: czy w każdej firmie musi być wewnetrzna procedura MDR

Taką dokumentację na pewno powinni mieć promotorzy, których przychody lub koszty, wynikające z ksiąg rachunkowych, przekroczyły w poprzedzającym roku obrotowym 8 mln zł. Niejasne przepisy powodują jednak, że ustalenie pozostałych zobowiązanych jest trudne.

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych: kto i kiedy ją poniesie

Planowane przepisy mają uprościć nakładanie kar i środków karnych m.in. na spółki. Ich konstrukcja spowoduje znaczący wzrost liczby postępowań, które będą toczone przeciwko podmiotom zbiorowym.

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych: samokontrola i prewencja dla firm

Projektowane przepisy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych niewątpliwie będą pełnić funkcję represyjną. Mają też zmuszać firmy do samokontroli i prewencji, poprzez obowiązek wdrożenia zasad compliance.

MDR: jak identyfikować schemat podatkowy

Raportowaniu mogą podlegać operacje, niekoniecznie powiązane z osiągnięciem korzyści podatkowej.

Beneficial owner - kim jest rzeczywisty właściciel należności

Nowa definicja beneficial owner będzie wymagać od firm, wypłacających należności zagranicznym kontrahentom, sporego wysiłku przy udowadnianiu, że prowadzą oni rzeczywistą działalność gospodarczą.

Podatek u źródła: co dają oświadczenie płatnika i opinia organu

Znowelizowane przepisy przewidują sposoby na niepobieranie daniny do płatności na rzecz zagranicznych kontrahentów nawet w przypadku przekroczenia limitu 2 mln zł.