­­Mariusz Janik

Odwracanie dewastacji planety pochłonie miliardy dolarów

Ostatnie kilkadziesiąt lat oznaczało dla Ziemi gwałtownie postępującą utratę bioróżnorodności. Odbudowa naturalnego środowiska jest dziś zatem priorytetem naukowców i państw. W proces ten chcą się też włączać firmy.

Jak finansować budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?

Właściciele domów jednorodzinnych, którzy chcą zainwestować w przydomową oczyszczalnię ścieków, mają szansę uzyskać dofinansowanie. Jednak trzeba pamiętać, że środki są przeznaczone dla tych inwestorów, którzy rzeczywiście mieszkają na terenach nieskanalizowanych i w perspektywie kilku najbliższych lat nie mają co liczyć na wybudowanie tradycyjnej kanalizacji.

O krok od systemu kaucyjnego wciąż wiele wątpliwości

Fundamentem tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) powinien być efektywny system odpłatnej zbiórki opakowań. Przygotowując drugą odsłonę rewolucji śmieciowej, warto się odwołać do doświadczeń innych krajów.

Rozwiązanie bardzo pożyteczne, ale w określonych sytuacjach

Przydomowa oczyszczalnia ścieków staje się kolejnym, obok zielonych technologii, rozwiązaniem zyskującym popularność w nowoczesnym budownictwie. W tym przypadku warto jednak zastanowić się nad sensem inwestycji.

Okno oknu nierówne. Jakie wybierać?

Jednym z najważniejszych kanałów ucieczki ciepła z domu są okna. Przepisy dotyczące budowania nowych domów są pod tym względem coraz bardziej rygorystyczne. Warto zatem wcześniej zorientować się, czy warto zaoszczędzić kupując tańsze warianty tego produktu.

Jak możemy oszczędzać powietrze w energooszczędnym domu

Niezbędną, a często lekceważoną, instalacją w naszych mieszkaniach jest wentylacja. Dziś nawet ten system można zaprojektować tak, by pracował dla mieszkańców.

Okna są równie ważne jak grzejniki

To jeden z najbardziej newralgicznych elementów wyposażenia domu. Zwykle ten, kto chce zaoszczędzić przy zakupie okien, później będzie przez lata musiał dokładać. Do rachunków.

Jedna z najważniejszych batalii transformacji energetycznej. Na razie przegrywamy

Dyskutujemy o technologiach atomowych i wykorzystaniu wodoru, tymczasem do rozwiązania pozostaje problem bardzo przyziemny: ocieplenie budynków.

Termomodernizacja budynków wkrótce stanie się koniecznością

Unijny pakiet Fit for 55 zdaniem ekspertów idzie w stronę ustanowienia systemu pozwoleń na emisje dla budownictwa. Oznacza to, że czas przyjrzeć się ociepleniu i ogrzewaniu w naszych obiektach. Inaczej ugniemy się pod górą rachunków.

Nigdy nie mieliśmy tyle jedzenia i nigdy tyle nie wyrzucaliśmy

Co roku świat wyrzuca do śmieci 1,3 mld ton żywności. Coraz lepiej z tym marnotrawstwem radzi sobie biznes, za to konsumenci wydają się być niezrażeni ogromem kłopotów, jakie powoduje niewykorzystane jedzenie.