Jarosław Sekita

Umorzenie udziałów spółki z o.o. bez zapłaty jest transakcją w rozumieniu cen transferowych

Wykładnia Krajowej Informacji Skarbowej uznająca, że umorzenie udziałów spółki z o.o. bez zapłaty jest transakcją w rozumieniu cen transferowych, de facto uniemożliwia zainteresowanym przeprowadzenie takiej czynności.

Sprzedaż za granicą a zasady rozliczania podatku dochodowego

Spadek popytu związany z sytuacją epidemiczną może wymusić u wielu polskich przedsiębiorców otwarcie się na rynki zbytu w innych krajach. Różne formy aktywności gospodarczej poza Polską wywołują skutki w PIT i CIT.

Czy przedmiot działalności gospodarczej ma znaczenie

Aby powstał zakład, stała placówka musi świadczyć usługi zmierzające bezpośrednio do uzyskania dochodu. Mogą to być czynności produkcyjne, usługowe czy menedżerskie, ale już nie te, które mają charakter przygotowawczo-pomocniczy.

Ulga "bez PIT dla młodych" - nowy formularz PIT-11 pilnie potrzebny

Wprowadzenie od 1 sierpnia br. ulgi „bez PIT dla młodych" zmieniło korelację poboru zaliczek od dochodów z umów o pracę i umów zlecenia z zasadami rozliczenia rocznego. Oznacza to konieczność pilnej zmiany informacji PIT-11.

Finansowanie wewnętrzne w kosztach przez trzy lata

Od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać przepisy będące zachętą do wnoszenia do spółek dopłat oraz zatrzymywania w nich zysków. Zmiana ta pozwoli im jednak zmniejszyć dochód dopiero od 2020 r.

Nowe prawo 2019: PIT 4R – rubryki, których nie da się wypełnić

Najnowszy formularz PIT-4R zawiera dwie pozycje (8 i 9), które były w wersji za 2016 r. Wtedy wiązały się z rozliczeniem rocznym pracownika przez pracodawcę, jednak obecnie taka możliwość nie istnieje. Błąd urzędników ministerstwa? A może resort ma jakąś koncepcję ich wypełnienia?

Firma należąca do masy spadkowej będzie podatnikiem PIT

Przedsiębiorstwo w spadku, obliczając swój dochód, będzie kontynuować rozliczenia zmarłego, w tym przyjęte przez niego zasady amortyzacji, potrącanie kosztów i odliczanie strat.

CIT: czy uczestnik zagranicznych targów pobiera podatek u źródła

Polscy przedsiębiorcy uczestniczący w zagranicznych targach ponoszą z tego tytułu opłaty na rzecz organizatora.

Zbycie wierzytelności - jak jest opodatkowanie w PIT i CIT

Od 1 stycznia br. zmieniono zasady rozliczania transakcji zbywania wierzytelności. Niejasność nowych regulacji powoduje jednak, że do czasu wydania interpretacji na wiele pytań nie da się udzielić jednoznacznych odpowiedzi.

Zasady opodatkowania podziału spółek kapitałowych od 2018 roku

Głównym celem zmian wprowadzonych od 1 stycznia br. jest ograniczenie niektórych możliwości „optymalizowania" rozliczeń podatkowych przez wspólników (akcjonariuszy) sprzedających udziały (akcje) dzielonych podmiotów.