Łukasz Groń

Kiedy należy zapłacić podatek od zagranicznej jednostki kontrolowanej

Zdaniem fiskusa odliczenie przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną straty może powodować konieczność zapłaty podatku w Polsce.

NSA rozstrzygnął o należytej staranności w podatku u źródła

Dla dokonywanych w trakcie roku podatkowego wypłat dla nierezydenta nieprzekraczających 2 mln zł płatnik nie musi szczegółowo weryfikować przesłanek dotyczących odbiorcy należności.

CIT: nowy reżim holdingowy budzi wątpliwości

Spółki holdingowe uzyskały możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia udziałów i akcji spółek zależnych oraz kwot otrzymywanych od nich dywidend. Warunki skorzystania z tych preferencji nie są jednak do końca jasne.

WHT: przed wypłatą dywidendy można złożyć wniosek o opinię skarbówki

Polska firma ma możliwość zwrócenia się do organów podatkowych o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia z podatku u źródła, niezależnie od tego kto miałby ponieść jego ekonomiczny ciężar – uznała Krajowa Informacja Skarbowa.

WNT a VAT: Sprzedawca skorzysta z preferencji, jeśli nabywca wywiezie towar z Polski

Sprzedaż na rzecz kontrahenta unijnego, w związku z którą wywóz poprzedzony jest magazynowaniem towarów na terytorium Polski, podlega opodatkowaniu oraz fakturowaniu dla celów VAT jako sprzedaż krajowa, nieobjęta stawką VAT w wysokości zero proc. przewidzianą dla wewnątrzwspólnotowej dostawy.

Raportowanie JPK tylko dla faktur z polskim numerem NIP

Podatnicy przygotowujący się do raportowania struktury JPK_FA nie muszą wdrażać rozwiązań umożliwiających przekazywanie faktur sprzedażowych wystawianych przez nich z numerami VAT innych krajów.

Likwidacja szkód ze stawką 23 proc. VAT

Usługi likwidacji szkód komunikacyjnych, świadczone na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych i pośredników tych towarzystw, od 1 lipca 2017 r. nie będą objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług.