Andrzej Przytuła

Wzór przemysłowy: kiedy produkt nadaje się do rejestracji

Nie każda postać produktu czy wytworu nadaje się do rejestracji jako wzór przemysłowy. Istnieje również szereg sposobów, za pomocą których można dokonać wyłączeń spod ochrony dotyczących graficznego przedstawiania wzorów przemysłowych, o których warto pamiętać.

Sądy do spraw własności intelektualnej w 2020 roku

Przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu inwestują w aktywa niematerialne. Dziś o wartości firmy świadczą nie tylko jej zasoby materialne, ale również, a nawet przede wszystkim te, które oparte są na czynnikach niematerialnych, m.in. prawie do znaków towarowych, domen internetowych, know-how.

Problemy w rejestracji znaków towarowych takich jak smak i zapach

Właściciele marek nieustannie poszukują nowatorskich sposobów ich identyfikacji i ochrony. Dopiero pączkują pomysły w zakresie wykorzystania nowych technologii w celu przedstawienia i utrwalenia oznaczeń postrzegalnych innymi zmysłami niż wzrok czy słuch.

Jak wykorzystać blockchain w praktyce

Podobnie jak tradycyjne rejestry, blockchain jest księgą zawierająca niezmienne dane - chronologiczne wpisy w postaci cyfrowej. Główne zalety tej technologii to: niezmienność rejestru, identyfikowalność transakcji i bezpieczeństwo. Technologia ta gwarantuje i poświadcza pełną historię danych, operacji związanych z każdą transakcją. Andrzej Przytuła Natalia Basałaj

Kolor jako marka - jak przedsiębiorca może uzyskać monopol na konkretny kolor

Kolor jest uniwersalnym, prostym, ale silnie działającym na zmysły człowieka komunikatem. Pojedyncza barwa może charakteryzować się dla odbiorcy szczególnym znaczeniem czy symboliką. Ma więc zdolność stania się wiodącą siłą marketingową marki.

Podatkowa amortyzacja znaku towarowego

Podatkowa amortyzacja znaku towarowego trwa nie krócej niż 60 miesięcy. Ustalając okres odpisywania dla celów bilansowych uwzględnia się natomiast przewidywany czas jego użytkowania.