Łukasz Zdeb

Na czym polega mechanizm poboru i zwrotu podatku u źródła

Procedura pay&refund w podatku u źródła została wprowadzona już w 2019 r., ale nowe przepisy zostały zawieszone na kolejne trzy lata. Po kolejnej nowelizacji od 1 stycznia 2023 r. obowiązują już w nowej formie.

Udostępnianie serwerów zagranicznemu kontrahentowi bez polskiego VAT

Wynajem serwerów nie jest usługą związaną z nieruchomością, w której są zainstalowane. Dlatego nie podlegają opodatkowaniu w miejscu jej położenia, lecz w kraju siedziby nabywcy usługi.

Opłata licencyjna w kosztach bez limitu - interpretacja podatkowa

Podatnik, który ponosi na rzecz podmiotu z grupy kapitałowej opłatę licencyjną za znak towarowy, która jest wprost zależna od wartości osiąganej przez niego sprzedaży, ma prawo do ujęcia tego wydatku w kosztach uzyskania przychodów w pełnej wysokości.

Reklama: wydatki na materiały promocyjne są kosztem

Kwoty wydatkowane przez spółkę z branży farmaceutycznej na ulotki, broszury, katalogi, długopisy czy notesy rozdawane podczas spotkań organizowanych dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz prowadzących obrót produktami leczniczymi, są wydatkami na reklamę.