Jakub Janik

Marketem nie rządzą siły przyrody

Sądy próbują obciążać sieci handlowe odpowiedzialnością za wypadki klientów, którym one nie zawiniły i na które nie miały wpływu. Tymczasem markety nie powinny odpowiadać na zasadzie ryzyka.

Czy Trybunał zmobilizuje sektor finansowy do zwrotu pieniędzy po spłacie kredytu przed czasem?

Jeśli klient banku lub firmy pożyczkowej spłacił przed czasem kredyt albo pożyczkę, to powinien dostać zwrot wszystkich kosztów kredytu albo pożyczki, po ich proporcjonalnym obniżeniu – orzekł TSUE.

Rezygnacja członka zarządu spółki z o.o. - łatwiej będzie zakończyć współpracę

Jedyny członek zarządu spółki z o.o. będzie składał oświadczenie o swojej rezygnacji wspólnikom spółki.

Administracja będzie godzić się z kontrahentami

WIERZYTELNOŚCI | Urzędy mogą już bez obaw zawierać ugody w sporach cywilnych. Powinny mieć w zanadrzu narzędzie do efektywnego i szybkiego kończenia sporów o publiczne pieniądze.