Adam Sękowski

Rachunek bankowy barierą dla zagranicznych firm

Polskie przepisy o VAT wymagają od niektórych podatników posiadania polskiego rachunku bankowego. Jego założenie jest dla firm zagranicznych dużym problemem.

VAT: zakład to nie zawsze stałe miejsce prowadzenia działalności

Zagraniczne firmy działające na naszym rynku powinny ustalić, czy mają w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Kwestia ta wpływa na rozliczenia VAT zarówno ich, jak również ich polskich kontrahentów.

Schematy podatkowe: korzystający mają miesiąc na złożenie raportu MDR-1 za 2018 rok

Najpóźniej 30 września br. korzystający powinni poinformować fiskusa o niektórych schematach podatkowych wdrożonych w ubiegłym roku. Są zwolnieni z tego obowiązku, jeżeli schemat został już zgłoszony przez promotora.

Organy podatkowe stosują prawo unijne o pierwszym zasiedleniu

Fiskus uznaje, że pierwszym zasiedleniem jest także rozpoczęcie wykorzystywania obiektu przez podmiot, który go wybudował. Tym samym odchodzi od literalnej wykładni polskich przepisów na rzecz interpretacji zgodnej z dyrektywą.

CIT i PIT: Podatek od zbycia nieruchomości obciążonej hipoteką

CIT/PIT | Naczelny Sąd Administracyjny potwierdza, że zbycie nieruchomości obciążonej hipoteką może skutkować obowiązkiem zapłaty podatku od wyższej kwoty niż otrzymana od nabywcy.

Czy dłużnik odpowiada za błąd organu egzekucyjnego

Osoby regulujące odsetki na rzecz nierezydentów są płatnikami podatku dochodowego od tych kwot. A kto nim jest, gdy zaległość wypłaca pożyczkodawcy sąd z upłynnionego przez komornika majątku dłużnika i nie odprowadza należnej daniny?