Ewelina Jankowska

Dostawa nieruchomości w ramach licytacji komorniczej - ryzyko w rozliczeniach VAT dla nabywcy

Brak pełnej informacji lub błędna ocena stanu faktycznego na moment dostawy nieruchomości w ramach licytacji komorniczej może generować ryzyko w rozliczeniach VAT dla nabywcy.

Dokumentowanie Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów bez obaw

Podatnicy mogą dalej stosować przepisy ustawy o VAT, jeśli na ich podstawie są w stanie udowodnić wywóz towarów do innego państwa UE.

Wykaz podatników VAT – jak uniknąć sankcji

Nieuiszczenie zapłaty na rachunek ujawniony na tzw. białej liście już niedługo będzie wiązać się dla nabywcy z dotkliwymi konsekwencjami. Już teraz warto pomyśleć o tym, jak zapobiec negatywnym skutkom w przyszłości.

VAT: organy podatkowe sprawdzają moment pierwszego zasiedlenia działki z budynkiem

Fiskus coraz częściej podejmuje się weryfikacji sposobu rozliczenia transakcji dotyczących zbycia zabudowanych działek. Ma to ścisły związek ze stanowiskiem zajętym przez TSUE.

Podatek u źródła - więcej obowiązków płatnika

Wypłata zagranicznemu podmiotowi opłat licencyjnych i kwot z innych tytułów stawia przed polskimi firmami wiele wyzwań związanych z poborem podatku u źródła. Ustalenie właściwego sposobu postępowania może jawić się jako droga przez mękę.

VAT: zasady opodatkowania zależą od rodzaju bonu

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy, które systematyzują zasady rozliczania transakcji związanych z realizacją różnego rodzaju voucherów i kart podarunkowych uprawniających do zakupu towarów i usług.