Andrzej Orzechowski

Nadal przełożony może wysłać na urlop wypoczynkowy

Choć nie obowiązują już rozwiązania covidowe, to w pewnych sytuacjach wciąż pracodawca może narzucić termin urlopu wypoczynkowego, nawet gdy pracownik się na to nie godzi i o niego nie wnioskuje.

Coraz wyższe roszczenia za mobbing i dyskryminację

75 tysięcy złotych to minimalna wartość żądań w rosnącej liczbie spraw związanych z nękaniem czy nierównym traktowaniem, jakie trafiają do sądów. W 2020 r. było ich prawie o 1/5 więcej niż w latach poprzednich.

Pandemia nie ułatwi likwidacji firmy

Upadłość lub likwidacja pracodawcy nie powoduje automatycznie rozwiązania umów o pracę, ale znacznie je ułatwia. Wobec zwalnianych osób trzeba jednak dochować formalności i się z nimi odpowiednio rozliczyć.

Alimenty: nawet 45 tys. zł kary dla pracodawcy za pomoc w ukrywaniu wynagrodzenia pracownika

Grzywna za pomoc pracodawcy w ukrywaniu przez pracowników ich wynagrodzeń, które powinny być ściągnięte na poczet alimentów, wyniesie nawet 45 000 zł.

Telepraca: wysyłanie e-maili wieczorem nie oznacza nadgodzin - wyrok SN

Nie można domniemywać, że telepracownik zatrudniony w systemie zadaniowym poświęca na pracę cały czas pomiędzy wysłaniem pierwszego i ostatniego e-maila w danym dniu.