Aneta Surmiak

Delegowanie pracownika do pracy za granicą: ubezpieczenia w jednym kraju

Wysyłając pracownika do pracy za granicą – zarówno w ramach podróży służbowej, jak i oddelegowania – należy określić ustawodawstwo właściwe w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Delegowanie pracowników: minimalne warunki pracy

Pracodawca musi zapewnić delegowanemu pracownikowi minimalne standardy zatrudnienia obowiązujące w państwie delegowania.

Mieszkanie jest przychodem pracownika oddelegowanego

NSA nieoczekiwanie orzekł, że z samego faktu zamieszkiwania poza stałym miejscem pobytu nie wynika, że pracownik używa lokalu, w którym został zakwaterowany, w celach służbowych. Tym samym pracownicy uzyskują w ten sposób przysporzenie majątkowe.

Pracownicy delegowani: święta i dni wolne w różnych terminach

W okresie delegowania pracownik powinien korzystać co najmniej z tej samej liczby dni wolnych od pracy, jak gdyby pracował w Polsce. W jego rozkładzie wolne muszą być przede wszystkim dni świąteczne obowiązujące w państwie przyjmującym.

Odliczenia równowartości diet – zasady oraz praktyka ZUS i fiskusa

Mimo że pracownicy oddelegowani do pracy za granicę nie mają prawa do diet, to ich wysokość ma dla nich zasadnicze znaczenie. O wartość diet można bowiem odpowiednio obniżyć zarówno podstawę składek na ubezpieczenia, jak i przychód do opodatkowania.

Oddelegowanie: składki ZUS w Polsce, podatek za granicą

Kwestie podatkowe i dotyczące ubezpieczeń społecznych są uregulowane niezależnie od siebie. Ostateczne obowiązki w zakresie PIT i ZUS w Polsce oraz w państwie oddelegowania różnią się w zależności od tego, do jakiego kraju wysłano pracownika.

Oddelegowanie pracownika za granicę a reguły opodatkowania jego przychodu

Sam fakt wykonywania pracy za granicą nie przesądza o tym, że podatki będą należne w kraju wykonywania pracy. Częstą sytuacją jest także konieczność opłacania podatku w dwóch krajach – Polsce i kraju oddelegowania.

Oddelegowanie pracownika za granicę a podstawa wpłat na ZUS

Całkowity przychód pracownika oddelegowanego uzyskany za pracę, stanowi podstawę wymiaru składek na jego ubezpieczenia w Polsce bez względu na to, gdzie jest opodatkowany.