Jarosław Kłaczkow

Powrót Pomorza do Polski w 1920 r.

Tereny Pomorza Gdańskiego - zwanego również Prusami Królewskimi, a w terminologii niemieckiej Prusami Zachodnimi - były obszarem szczególnym i ważnym.