Agnieszka Bieńkowska

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zmienia przeznaczenie gruntu

Skoro dla działki została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, to działka spełnia definicję terenu budowlanego, a zatem jej dostawa nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia z VAT.

Gmina może stosować prewspółczynnik obliczony według klucza godzinowego

Gmina ma prawo wyboru metody, która będzie bardziej adekwatna niż metoda z rozporządzenia wykonawczego, a w przypadku obiektów sportowych można przyjąć, że jest nią metoda godzinowa.

Udostępnianie obiektów sportowych zwolnione z VAT

Odpłatne udostępnianie mieszkańcom szkolnych obiektów sportowych na cele uprawiania sportu i wychowania fizycznego podlega zwolnieniu z VAT.

Zbyt niski czynsz dzierżawy uniemożliwił odliczenie VAT od wydatków

Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia VAT od wydatków na budowę świetlicy wiejskiej wydzierżawionej instytucji kultury za symboliczny czynsz.

Czy gmina ma prawo odliczyć VAT od inwestycji związanych z działkami przeznaczonymi do dzierżawy

Wydatki ponoszone przez gminę w celu podniesienia atrakcyjności dzierżawionych działek są ponoszone w związku z działalnością gospodarczą.

Dofinansowanie kosztów przewozu bez VAT

Dofinansowanie ma zrekompensować koszty świadczonej usługi. Nie można go uznać za dotację, która podlega uwzględnieniu w podstawie opodatkowania VAT.

Spółka komunalna gospodarująca odpadami podatnikiem VAT - wyrok WSA

Zgodnie z orzecznictwem, w niektórych przypadkach można uznać, że spółka komunalna w relacji do jednostki samorządu terytorialnego nie jest podatnikiem VAT. Taka sytuacja ma raczej jednak charakter wyjątku niż reguły.

Dowóz na rehabilitację nie podlega opodatkowaniu

Świadczenie przez gminę usług w zakresie dowozu osób niepełnosprawnych na zabiegi rehabilitacyjne i lecznicze należy traktować jako realizację programów społecznych w ramach zadań publicznoprawnych z zakresu pomocy społecznej.

Spółka komunalna nie zawsze podatnikiem VAT

Spółka prawa handlowego, której jedynym udziałowcem jest województwo i której działalność ogranicza się wyłącznie do wykonywania zadań własnych województwa, nie może być uznana za podatnika VAT.

Prewspółczynnik przed 2016 rokiem – wyrok NSA korzystny dla samorządów

Podatnicy, którzy zastosowali się do uchwały i odliczyli podatek VAT w pełnej wysokości, nie mogą teraz ponosić negatywnych konsekwencji zmiany wykładni przepisów.