Adriana Brzostowska

Praca zdalna transgraniczna na elastycznych zasadach

O skorzystaniu z nowych unijnych regulacji w zakresie zabezpieczenia społecznego pracowników transgranicznych decyduje pracownik z pracodawcą. Jeżeli tak wybiorą, muszą wystąpić o wydanie A1.

Skutki podatkowe finansowania pracownikom biletów komunikacji miejskiej

Zdaniem fiskusa, wydatek na zakup biletów dla pracowników do i z ich stałego zamieszkania prowadzi do powstania po ich stronie nieodpłatnego świadczenia ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu PIT.

Zasady oddelegowania trzeba zweryfikować

Niektóre państwa członkowskie wdrożyły już nowelizację Dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników. Przed wysłaniem pracownika do innego kraju UE lepiej się upewnić, czy nic się nie zmieniło.

Hulajnoga do rozliczenia w kosztach jako środek transportu w działalności gospodarczej

Wydatek poniesiony na zakup elektrycznego urządzenia transportu osobistego można zaliczyć do kosztów podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli stanowi on przede wszystkim środek transportu do klientów i miejsca jej wykonywania.