Piotr Jaśkiewicz

Jak zatrudniać pracowników prowadząc działalność w Niemczech?

Założenie działalności gospodarczej w Niemczech często wiąże się z zatrudnieniem pracowników. Mimo, że wiele kwestii związanych z prawem pracy jest zharmonizowanych w ramach UE, niemieckie przepisy przyznają pracownikom, w niektórych aspektach, więcej praw niż polskie prawo pracy. Prawnicy kancelarii Baker McKenzie, Christian Koops i Piotr Jaśkiewicz, omawiają kluczowe zagadnienia, które należy wziąć pod uwagę przy zatrudnianiu pracowników w Niemczech.

Zakładanie firmy w Niemczech: formy działalności, zasady zarządzania

Jak założyć spółkę w Niemczech? Jaką zastosować formę prawną? Jak zawiązać niemiecką spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH)? - Na te i inne pytania odpowiadają prawnicy Baker McKenzie.

Ukraina: wymogi w zakresie compliance dla międzynarodowych przedsiębiorstw

Jakie są najnowsze trendy w zakresie compliance na Ukrainie? Jakie wymogi wynikają z przepisów prawa, a jakie standardy dyktuje otoczenie biznesowe? Co zagraniczny przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą na Ukrainie, powinien wziąć pod uwagę? Na te i inne pytania odpowiadają prawnicy z kancelarii Baker McKenzie – Ario Dehghani i Piotr Jaśkiewicz.

Zatrudnianie pracowników na Ukrainie – prawa i obowiązki

Jakie formy zatrudnienia przewiduje prawo ukraińskie? Jak wygląda formalizacja współpracy? Jakie obowiązki podatkowe ciążą na pracodawcach? Na te i inne pytania odpowiadają prawnicy z kancelarii Baker McKenzie - Lina Nemchenko, Anastasiia Ladan i Piotr Jaśkiewicz.

System sądownictwa i ochrona inwestycji na Ukrainie

Jak zbudowany jest system sądownictwa na Ukrainie? Ile czasu trwają postępowania sądowe? Czy wykonywane są wyroki sądów zagranicznych oraz trybunałów arbitrażowych? Na te i inne pytania odpowiadają prawnicy kancelarii Baker McKenzie: Ihor Siusel, Ievgen Bidnyi i Piotr Jaśkiewicz.

Pomoc publiczna dla inwestycji zagranicznych na Ukrainie

Jakie formy pomocy publicznej są dostępne dla inwestorów zagranicznych na Ukrainie? Jak działa nowa wirtualna strefa ekonomiczna „Diia City"? Jak regulowane są parki przemysłowe? Na te i inne pytania odpowiadają prawnicy kancelarii Baker McKenzie: Hennadiy Voytsitskyi, Roman Koren i Piotr Jaśkiewicz.

Podatki stanowe i lokalne w Stanach Zjednoczonych

Jakiego typu podatków stanowych i lokalnych należy spodziewać się po dokonaniu inwestycji w Stanach Zjednoczonych? Jak przedsiębiorcy nawigują pomiędzy ponad 11 tysiącami jurysdykcji podatkowych? Jakie są kluczowe kwestie dotyczące podatków stanowych i lokalnych, które należy rozważyć przed dokonaniem inwestycji w USA? Prawnicy z kancelarii Baker McKenzie odpowiadają na te, oraz inne pytania.

Prawo pracy w Stanach Zjednoczonych

W jaki sposób uregulowane jest prawo pracy w Stanach Zjednoczonych? Jakie urlopy przysługują pracownikom w USA? Dlaczego przepisy antydyskryminacyjne są tak ważne dla amerykańskich pracodawców? Na te i inne pytania odpowiada prawnik z kancelarii Baker McKenzie.

Fuzje i przejęcia – prywatne transakcje M&A w Stanach Zjednoczonych

Amerykańskie i europejskie transakcje private M&A mają ze sobą wiele wspólnego oraz posługują się podobnymi pojęciami i procedurami. Wciąż jednak możliwe są nieporozumienia pomiędzy inwestorami ze Stanów Zjednoczonych i Europy, powodowane różnicami regulacyjnymi oraz odmienną praktyką transakcyjną. Prawnicy z kancelarii Baker McKenzie odpowiadają na pytania dotyczące struktury transakcji M&A w Stanach Zjednoczonych, oraz kluczowych różnic pomiędzy przebiegiem fuzji i przejęć w Stanach Zjednoczonych i w Europie.

Jak założyć spółkę w Stanach Zjednoczonych?

W jakiej formie prawnej najkorzystniej jest prowadzić działalność w USA? W którym stanie najlepiej dokonać rejestracji? Czy spółki amerykańskie są trudne w „utrzymaniu"? Na te i inne pytania odpowiadają prawnicy z kancelarii Baker McKenzie.