Aleksandra Krawczyk

Wyrok TSUE ws. radcy zatrudnionego na Uniwersytecie ważny też dla adwokatów

Wykładnia norm prawa Unii w TSUE zawsze jest trochę blankietowa.

Upadłość firmy pozwoli pracownikowi odzyskać część zaległego wynagrodzenia

Po ogłoszeniu upadłości firmy pracownik ma ograniczone możliwości otrzymania niewypłaconych mu świadczeń. Efektywność ochrony może poprawić nowelizacja przepisów, która jednak nie rozwiązuje wszystkich problemów.

Restrukturyzacja - jak wybrać rodzaj procedury

Jedną z przesłanek decydujących o tym, które postępowanie może w danym przypadku zostać otwarte, jest sporność wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Jedynie otwarcie postępowania sanacyjnego niezależne jest od tego, jaka część wierzytelności dłużnika ma charakter sporny.

Kto odpowiada za długi spółki partnerskiej

Za zobowiązania spółki partnerskiej względem wierzycieli odpowiada nie tylko sama spółka i partnerzy wykonujący w jej ramach wolny zawód, ale również każdy członek zarządu, który doprowadził do bezskuteczności egzekucji z majątku spółki.

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za zobowiązania spółki

Aż 20 lat niepewności czeka członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który zaniecha złożenia w terminie wniosku o ogłoszenie jej upadłości.

Przekształcanie spółek a wnoszenie aportów

Jeżeli aport nieruchomości do spółki cywilnej nie jest stwierdzony aktem notarialnym, to wspólnicy w ogóle skutecznie nie wnoszą jej do majątku spółki.