Piotr Chojnacki

Stawka 9 proc. w CIT tylko dla niektórych spółek komandytowych

Prawo do stosowania stawki 9 proc. w podatku dochodowym od osób prawnych przez spółki komandytowe wywołało wątpliwości interpretacyjne. O tym, jaką stawką powinny być one opodatkowane, muszą wiedzieć księgowi prowadzący rozliczenia z fiskusem.

CIT: kiedy można skorzystać z opodatkowania stawką 9 proc.

Do końca marca 2020 r. podatnicy muszą obliczyć i zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych. Po raz pierwszy niektórzy z nich mogą skorzystać z opodatkowania preferencyjną stawką, ale o tym jakie warunki należy przy tym spełnić, powinni wiedzieć księgowi dokonujący rozliczenia z fiskusem.

Nadwyżka kosztów finansowania dłużnego

Limit 30 proc. EBITDA dotyczy przekroczenia, a nie samych kosztów korzystania z cudzego kapitału. Nadwyżka ta stanowi różnicę pomiędzy kosztami uzyskania oraz korzystania z cudzego kapitału a przychodami o charakterze odsetkowym. Oznacza to, że uzyskiwane przychody o charakterze odsetkowym zwiększają limit kosztów finansowania dłużnego.

Odsetki i inne koszty finansowania dłużnego w kosztach podatkowych

Obowiązek wyłączenia z kosztów podatkowych kosztów związanych z korzystaniem z cudzego kapitału może w znacznym stopniu wpłynąć na wysokość podatku do zapłaty. O tym, jak obliczyć limit nadwyżki kosztów finansowania dłużnego oraz które koszty podlegają limitowaniu powinni wiedzieć księgowi prowadzący rozliczenia z fiskusem.

CIT-8: jak klasyfikować źródła przychodów na nowych zasadach

Różnice kursowe nie mają samodzielnego charakteru – „dzielą los" przychodu bądź kosztu, w związku z którym powstają. A przychód ten lub koszt są związane z konkretnym źródłem przychodów, tj. zyski kapitałowe albo pozostałe źródła.

CIT-8: co zaliczyć do zysków kapitałowych

Do końca marca 2019 r. podatnicy muszą obliczyć i zapłacić podatek według zmienionych regulacji, czyli z uwzględnieniem podziału dochodu na dwa źródła: zyski kapitałowe i pozostałe źródła. Prawidłowa klasyfikacja przychodów i kosztów to zadanie księgowych, dokonujących rozliczeń z fiskusem.

Jak płacić, żeby nie stracić prawa do kosztów podatkowych

Zapłata bez pośrednictwa rachunku płatniczego może pozbawić podatnika odliczenia wydatku. Nie dotyczy to każdego zobowiązania uiszczonego inaczej, niż przelewem. O tym, które sposoby płatności są bezpieczne, powinni wiedzieć księgowi prowadzący rozliczenia z fiskusem.

Suma z kontraktu czy kwota z faktury

Określając jednorazową wartość transakcji, nie należy odnosić się do liczby płatności, lecz powiązać poszczególne świadczenia występujące w ramach jednej umowy.

Czy zmiana sposobu zapłaty daje odliczenie

Podatnicy, którzy zapomnieli o obowiązku płatności za pośrednictwem płatniczego konta, usiłują naprawić swój błąd poprzez żądanie zwrotu gotówki, a następnie zapłatę przelewem. Organy nie mają jednego zdania na temat skutków takiego działania.

Kiedy podatnik może skorzystać z ulgi B+R

Preferencja na działalność badawczo-rozwojową jest atrakcyjna dla firm, ale wymaga spełnienia określonych kryteriów. O tym, które koszty i w jakiej wysokości podlegają odliczeniu, powinni wiedzieć księgowi prowadzący rozliczenia z fiskusem.