Barbara Kozyra

Zezwolenia odpadowe: czy stanowisko ministra klimatu pozwoli zażegnać kryzys

Dla kliku tysięcy podmiotów zajmujących się w Polsce odpadami 5 marca 2020 roku upłynął ostateczny termin na złożenie wniosku o zmianę posiadanej decyzji dotyczącej zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Minister klimatu zapewnił, że termin ten należy uznać za dotrzymany także wówczas, gdy wniosek będzie posiadał braki formalne.