Andrzej Skórzewski

Koronawirus a sprawozdanie finansowe za 2019 rok: pandemia to też zdarzenie po dniu bilansowym

Rok obrotowy w większości jednostek pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Wydawałoby się zatem, że sprawozdanie finansowe za 2019 rok przedstawia konsekwencje zdarzeń gospodarczych, które miały miejsce tylko w tym roku. Stwierdzenia takie jest tylko w części prawdziwe.

Audyt: biegły zajmuje się nie tylko księgami badanego roku

Do audytu sprawozdania finansowego można – i warto – się przygotować. Wcześniejsze dostarczenie polityki rachunkowości, niezbędnych dokumentów z poprzedniego roku czy umów usprawni pracę obu stron tego niełatwego procesu.

Kapitały w rachunkowości - jak prezentować

Kapitały stanowią odzwierciedlenie źródeł finansowania aktywów jednostki, czyli jej pasywa. Forma prawna jednostki ma wpływ jedynie na sposób ich prezentowania oraz stosowane nazewnictwo kapitałów własnych: podstawowy, zapasowy czy rezerwowy.