Katarzyna Pęcak

Jak zdalnie zwolnić pracownika: mailem czy listownie?

Doręczając wypowiedzenie umowy o pracę elektronicznie pracodawca może mieć większą pewność, że zwalnia osobę obecną w pracy. Ograniczy więc ryzyko wystąpienia z roszczeniami z tytułu naruszenia przepisów o rozwiązywaniu umów.

Dyskryminacja, mobbing: straszenie zwolnieniami to zły pomysł na zmobilizowanie pracowników

Wypowiedzenia umów przygotowane tylko w celu uzyskania lepszych wyników pracy może narażać pracodawcę na zarzut stosowania dyskryminacji czy mobbingu.

Reprezentatywność związku: ważny staż członkowski aktywistów

Od 23 sierpnia 2019 r. obowiązuje przepis, który uzależnia status związku od liczby osób zrzeszonych w organizacji od co najmniej pół roku.

Dane o niepełnosprawności pod szczególną ochroną

Pracownik nie ma obowiązku informować o swojej niepełnosprawności. Jeśli jednak to zrobi, pracodawca musi przetwarzać dane o stanie jego zdrowia na szczególnych zasadach.