Agnieszka Nowak-Maciejewska

Tajemnica przedsiębiorcy a udostępnienie danych inwestorowi podczas transakcji

W trakcie procesu inwestycyjnego istotne znaczenie odgrywa umożliwienie inwestorowi pozyskania jak najpełniejszej wiedzy o kupowanej spółce. Jednak naprzeciw stoją jej interes, tajemnice, informacje poufne oraz know-how, które przedsiębiorca powinien chronić.

Brak analizy due diligence przyczyną niepowodzenia transakcji

Powszechnie wiadomo, iż przeprowadzenie transakcji nabycia udziałów, akcji lub składników majątkowych spółki wymaga podjęcia właściwych i zaplanowanych działań zarówno przez nią, jak i inwestora. Odpowiednio zaplanowany proces, niezależnie jaką przyjmie formę, pozwala nie tylko na bezpieczne zaangażowanie się w działalność interesującego podmiotu, ale ma również skutki długofalowe aż do zakończenia integracji podmiotów.

Jak bezpiecznie kupić spółkę

Przeprowadzenie pełnego, rozszerzonego badania due diligence daje 100 proc. pewności co do bezpieczeństwa transakcji.

Instytucja oświadczeń i zapewnień - stosowanie w Polsce

Instytucja oświadczeń i zapewnień (tzw. representations and warranties) nie ma bezpośredniego odpowiednika w prawie polskim. Dlatego też, formułując ich treść, wielokrotnie trzeba wykorzystywać praktykę stosowaną przez zachodnich inwestorów, w szczególności zakorzenioną w modelu common law.

Jak chronić tajemnice przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa stanowi jedno z najważniejszych dóbr, wpływających na jego sukces i siłę na rynku. Wartość ta powinna podlegać szczególnej ochronie, zarówno w relacji z pracownikami, współpracownikami, jak i podmiotami zewnętrznymi.

Jak bezpiecznie można sprzedać firmę

Właściciele startupów i wieloletni przedsiębiorcy często dochodzą do etapu, w którym zastanawiają się, jakie działania podjąć na przyszłość. Czasem sprzedaż firmy jest najlepszym wyjściem. Powstaje wówczas kwestia: jak przeprowadzić transakcję, żeby była bezpieczna dla sprzedawcy?