Filip Rudnik

Polski drób bezkonkurencyjny na Litwie

Pomimo negatywnego wpływu pandemii na eksport, litewscy producenci skarżą się na niską cenę polskiego drobiu, który ugruntował już sobie pozycję na tamtejszym rynku.

Polska trzecim największym partnerem handlowym Ukrainy

W 2020 r. obrót handlowy między Polską a Ukrainą osiągnął trzeci najwyższy wynik spośród wszystkich partnerów Kijowa. Pomimo pandemii, dynamika wymiany w ub.r. spadła nieznacznie i sygnalizuje dalszy pozytywny trend.