Szymon Gołębiowski

Kary nakładane na związki przedsiębiorców – nowe zasady

Podwyższeniu ma ulec maksymalny wymiar kar pieniężnych nakładanych na związki przedsiębiorców przez organ ochrony konkurencji i konsumentów. A w przypadku niewypłacalności związku, przewiduje się odpowiedzialność solidarną jego członków.

Inwestycje zagraniczne pod lupą UOKiK

Przynależność państwowa inwestora będzie ustalana na podstawie obywatelstwa lub siedziby podmiotu kontrolującego nabywcę.

Koronawirus: KE zachęca do indywidualnych konsultacji zagadnień antymonopolowych

8 kwietnia br. Komisja Europejska wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom opublikowała dokument określający politykę stosowania unijnego prawa ochrony konkurencji w odniesieniu do porozumień kooperacyjnych zawieranych w związku z kryzysem COVID-19 (Antitrust Temporary Framework).